xem hôn nhân qua chỉ tay

Mẹo xem chỉ tay nhận biết con đường tình yêu và hôn nhân tốt hay xấu

Độ dài ngón út quá ngắn là chỉ đỉnh ngón út chưa đạt tới đốt thứ hai của ngón vô danh, cho biết quan hệ