vị trí nốt ruồi trên cơ thể

Nhìn qua các vị trí nốt ruồi trên cơ thể nam giới

Nốt ruồi này chỉ cho biết người mang nó không sung sướng về tình yêu, trong đời dang dở về tình duyên hoặc bị phụ