Điểm qua tướng mặt giúp bạn nhận định người sang hèn

Người có cốt khí đôn hậu, tinh thần nhàn hạ sẽ gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người có khung xương thanh tú, cơ thịt bạc nhược, tinh thần mệt mỏi như vừa mất của thì cả đời sống trong âu sầu, phiền muộn.


Quý tiện cuộc đời con người đều được quyết định bởi cốt pháp. Con người nhận được khí thiên địa tự nhiên, kết thành bào thai, hiền minh hay ngu muội, cao quý hay hạ tiện, tuổi thọ, hung cát của họ đều được quyết định bởi cốt pháp. Xương là vua, thịt là bề tôi, xương thịt bổ trợ cho nhau thành sang quý. Người có khớp nhô lên, cơ thịt bạc nhược có nghĩa là địa vị thấp, cho nên sự bần tiện người đó tiếp nhận khí tự nhiên, cho dù là quỷ thần cũng không thể biến đổi, hoặc là thánh hiền cũng không dễ mà thay đổi được.

Tống Tể Khưu đã viết trong sách Ngọc quản chiếu thần cục rằng: khớp xương được dùng kim thạch (vàng đá) làm vật tượng trưng, phải thanh cao mà không được thô lộ, phải tròn trịa mà không thô cứng.

Người béo không nên béo tới mức quá nhiều thịt, người gầy cũng không nên gầy trơ xương. Xương và thịt phải cân xứng với nhau, thần khí và sắc mặt cũng có sự hỗ trợ hài hòa, đó là tướng sang quý. Người có khung xương phát triển không đầy đủ, không phải là yểu mệnh thì cũng là bần cùng.

Bên trái gọi là Nhật giác, bên phải gọi là Nguyệt giác, có đầu xương nhô lên gọi là xương kim thành, người có tướng xương này có thể làm quan đến hàng công khanh. Trên Ấn đường có xương gồ lên, hướng lên tới Thiên đình, đó gọi là xương thiên trụ. Từ Thiên đình có xương gồ lên tương thông tới đỉnh đầu, đó gọi là xương phục tê. Người có những hình xương này đều có thế làm quan tới hàng tam công.

Tuy nhiên, người có những hình xương như vậy cũng phải có ngoại hình tương xứng, cân đối với các bộ vị trên cơ thể, nếu không thì dù có phúc có thọ nhưng cũng chẳng thể hiển quý. Xương gò má hiển lộ kéo dài cho tới sát tai được gọi là xương ngọc lương, chủ người trường thọ.

Đoạn xương từ cánh tay tới khuỷu tay gọi là long cốt, tượng trưng cho vua của một nước, phải dài mà to; từ khuỷu tay tới cổ tay gọi là hổ cốt, tượng trưng cho bề tôi, phải ngắn mà nhỏ. Về mặt tổng thể, khung xương phải cao mà phát triển thanh thoát, tròn trịa mà vững chắc, thẳng mà kích thước phù hợp, chắc chắn mà không thô lậu, những yếu tố này đều là tướng cách của sự vững chắc chân thực.

Trong Thanh giám có viết: Xương gò má có 4 kiểu như sau:

Một là xương gò má hướng ra sau kéo dài tới sát tai nhưng lại không vượt qua tai, điều này cho thấy tướng trường thọ.

Hai là xương gò má kéo dài áp sát đến bộ vị Thiên thương;

Ba là hai bên xương gò má nhô cao tạo thành Trung nhị phủ;

Bốn là xương gò má nhô lên kéo dài tới tận tóc mai.

Người có 3 hình dạng xương gò má sau có thể trở thành quan chức trong lĩnh vực giám sát hoặc quan lớn chủ quản một phương.

Trong Tạo thần lục viết: Sống mũi cao, xương gò má đầy đặn là tướng đoan chính.

Trong Thông tiên ngữ viết: 2 xương gò má đầy đặn như ngọn núi cao, ngọc chẩm nhô cao, người sinh ra đã có tướng cốt này sẽ trở thành hiển thần của triều đình.

Còn trong Thành Hòa Tử thì viết: Mặc dù lộc cốt gồ lên nhưng không phải cao, mặc dù mặt to nhưng ít thịt thì chỉ có thể trở thành quan lại bình thường.

Người có lông mày mỏng mà thưa, mắt thanh tú, thần khí khá thanh cao có thể trở thành sỹ tử. Người có da thô ráp, khung xương nặng nề, thần khí vẩn đục sẽ trở thành nông dân.

Người có khung xương thanh thoát nhẹ nhàng mà cơ thịt bạc nhược thì sẽ trở thành thợ thủ công.

Người có khung xương thô to mà cơ thịt đầy đặn sẽ trở thành thương nhân.

Người có cốt khí đôn hậu, tinh thần nhàn hạ sẽ gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người có khung xương thanh tú, cơ thịt bạc nhược, tinh thần mệt mỏi như vừa mất của thì cả đời sống trong âu sầu, phiền muộn.

Sách xưa viết: Nếu tất cả mọi người sinh ra có xương ngọc chẩm đều là tướng quý. Nếu tăng sỹ có ngọc chẩm thì dù không có quan lộc, nhưng cũng có thể trường thọ. Xương chẩm sau của một người chỉ là hơi nhô cao đều cho thấy có tài lộc và trường thọ. Nếu không có cao thấp rõ ràng thì khó có được lộc thọ. Người phụ nữ có ngọc chẩm cũng có được một đời phú quý.

Linh đài bí ngữ có viết: Ban đầu, trên đầu có 13 loại xương quý: Xương hoa cái biểu thị thanh cao tôn quý, kính trọng thần thánh, kính cẩn tăng đạo. Xương phụng trì thiên về viết văn, tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng. Xương liên phong là sự tôn trọng. Xương hằng sơn là tiếp cận quyển quý, thanh nhàn, kết giao nhiều với tăng sỹ, trong nhà có nhiều nô bộc, từ nhỏ đã có tiếng tăm. Xương thâu đỉnh thể hiện sự tôn quý nhưng biến động bất định. Xương hoàn giác trái sẽ hiển quý trên lĩnh vực văn đàn. Xương hoàn giác phải sẽ trở thành danh gia trong võ lâm. 2 xương bách hội, sẽ đạt được tài lộc từ khắp nơi tụ về. 2 xương hổ nhĩ biểu thị tính cách dũng cảm, kiên cường. Hai xương ngọc đường biểu thị sự trường thọ.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *